Zapisnik sa sastanka 18.05.

Radni sastanak  Hrvatskog saveza psihoterapijskih udruga (HSPU) održan dana 18.05. 2009. u  19.00  u prostorijama HSPU,  Deželićev Prilaz 31 (dvorišna zgrada).

 

 Prisutni članovi Saveza – predstavnici psihoterapijskih udruga: :

 

1. predstavnk  Realitetne terapije,  HURT      (Dubravka Stijačić)

2. predstavnici  Gestalt terapije,  DGIPH (Irena Čorko – Meštrović)

3. predstavnici   Psihodrame / Hrv. Psihodram. Društvo  (Radojka Ligutić – Sućeska, )

4. predstavnik Imago terapije  (Ljiljana Bastaić)

5. predstavnik   Kognitivno bihejvioralne terapije, HUBIKOT (Nataša Jokić-Begić)

6. predstavnik   Obiteljske terapije / Hrv. društvo obiteljskih terapeuta  (Vlasta

    Štalekar)

7. predstavnik HATC – NLP-t (Melita Stipančić )

8. predstavnik HNLPt  (Boris Helbert)

8. predstavnik Hrv. društva seksualnih terapeuta, HDST  (Nataša Barolin-Belić)

9. predstavnik Kibernetike psihoterapije MŠKP-SP (Igor Leucović)

10. predstavnici Transakcione terapije UTA (Sonja Nušinović)

11. predstavnik udruge Change (Krešimir Horman)

12. individualni član HSPU: Mara Orehovec

13. promatrači: Mijo Marić, Jasna Štefok, Maša Ecimović, Irena Jurjević,

14. predsjednik HSPU Jadran Morović  i tajnica  HSPU: Irena Bezić.

 

Dnevni red:

 

1. Radni dogovor i priprema radionice na temu “Zakon o psihoterapiji” koja bi se       održala u PB Vrapče 1.06. od 17.00 – 20.00 sati  na temelju novo prerađenog         Zakona i komentara članova na blogu o Zakonu.

2. Razno.

 

 

Smisao radnog sastanaka je bio

  1. da se razjasne dosadašnja pitanja vezana uz prijedlog Zakona o psihoterapiji kako bi se bolje pripremili za radinicu u PB Vrapče 1.06. u 17.00 sati.
  2. da se na poslije sastanka na blog diskusije o Zakonu (www.spuh.wordpress.com ) pridodaju pojašnjenja I promjene kako bi tekst bio što jasniji za daljnju “javnu raspravu” na radionici u Vrapču. U te svrhe je sastanku prisustvovala Maša Ecimović koja uređuje blog. 
  3. da se potakne članstvo po udrugama da još jednom pogledaju Zakon (na bologu) i detektiraju restriktivne, neadekvatne članke te ih “prijave” za diskusiju.

 

Pitanja i teme o kojima se diskutiralo te zaključci za blog:

 

  1. Pitanje postojeće regulacije psihoterapijskog statusa ili Kakav je status postojeće specijalizacije iz psihoterapije pri medicinskom fakultetu i mogućnosti dobivanja ECP za specijaliste psihoterapeute (liječnike-psihijatre).

Prema EAP-ovim standardima za dobivanje Europskog ceritifikata (ECP) potrebna je edukacija iz europski priznatog psihoterapijskog smjera  (grupna analiza, psihoanalitička psihoterapija, gestalt terapija, kognitivno bihejvioralna terapije itd.) tj. svaku edukaciju treba potvrditi europska asocijacija za dotičnu psihoterapijsku školu. Dakle, ako specijalisti – psihoterapeuti imaju završenu edukaciju iz nekog psihoterapijskog pravca, prilažu dokumente o završenoj edukaciji i preko Komisije za ECP pri Savezu, idu u proceduru za dobivanje ECP-a. Svi koji zadovoljavaju kriterije za ECP mogu biti na listi psihoterapeuta Hrvatske.

Diskusija se odnosila na član 10 Zakona gdje bi trebalo dodati da psihoterapiju mogu prakticirati one koje Komora proglasi psihoterapeutima (KIomora psihoterapeuta bi trebala izdavati licence) prema standardima i načelima određenim Pravilnikom. Sadašanja situacija  je da naziv “psihijatar-subspecijalist-psihoterapeut” (koji postoji u nomenklatrui zanimanja Hrvatske i regulirano je Zakonom o zdravstvu) izdaje Liječnička komora.

Zaključak diskusije je bio da u prelaznom razdoblju mogu postojati obje verzije jer će Komora psihoterapeuta izdavati licencu za “psihoterapeuta” i drugim strukama osim liječničke, ako kandidati zadovljavaju kriterije za dobivanje statusa psihoteraputa (imaju ECP), što momentalno nije zakonski regulirano, pa je stoga potreban Zakon o psihoterapiji.    

 

  1. Bitno je da Zakon ne zatvara mogućnosti nego da načelno rješava stari i ostavi mogućnost da se Pravilnikom detaljno uredi pojedini članak. Zakon treba biti jednostavan, razumljiv.  Zakon bi trebao  predvidjeti donošenje Pravilnika Pravilnici se mogu lakše mijenjati nego Zakoni (Zakoni idu kroz Saborsku proceduru, a Pravilnike potpisuje samo Ministar).

 

  1. Temu  vježbeništvo (članak 45)

Diskusija se vodila oko smisla vježbeništva i stavke prijedloga Zakona koja se odnosi za zapošljavanje vježbenika.

 Smisao vježbeništva je da netko može prakticirati psihoterapiju i tijeku edukacije, ako ima mentora/supervizora tj. taj se naziv odnosi na početnike koji rade samostalno ali imaju obaveznu superviziju. S time da se briše dio iz članka u kojem vježbenik mora biti zaposlen kod sueprvizora/psihoterapeuta mentora. Zapošljavanje vježbenika može se regulirati Pravilnikom. Vježbenik mora bit u tpsihoterapijskom treningu/edukaciji i mora imati superviziora.

 

  1. Nakon diskusije o članku 14 (“Svaka osoba je dužna potpisati izjavu o pristajanju na psihoterapijski tretman”) prijedlog je da se to izbriše. A temu iz  članaka 13 točka 3 (vezano uz prekid terapije) treba regulirati Pravilnikom i važećim Etičkim kodeksom a ne Zakonom. Trba brisati to da klijente treba provjeravati da nisu u rodu s psihoterapeutom do 4-tog koljena…
  2. Nadalje treba brisati članak 6 točka 7 – oko prestanka obavljanja djelatnosti – prijedlog je da bi to  trebalo biti  regulirano preko Suda časti i Etičkog kodeksa

 

  1. Prijedlog nadležnog ministarstva je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijskte solidarnosti, a ne Ministarstvo zdravstva.

 

Dakle, diskusija je bila inspirativna i dinamična, pa se pozivaju svi zainteresirani iz udruga da nam se pridruže na javnoj raspavi u Vrapču 1.06.2009  17.00. – 20.00.

 

2. Pod razno:  osvrt na zaključke  Skupštine HSPU iz veljače 2009:

a/ najavljene donacije  STIGAO je telefonski aparat (Ljiljana Bastaić) ali još nisu stigle ostale najavljene donacije (za podsjetinik: Ana Marija Viđak – usisavač,

            Mara Orehovec – zavjese, Nataša Barolin i Melita Stipančić – šalice, a kupnja          stalaža za knjige, vješalica za kapute i grijača za vodu se prolongira za jesen.

 b/ na idućoj Skupštini se očekuju izvještaji Etičke komisije (Jasna Štefok)  i         Komisije za propedeutiku (Branko Petris) o poduzetim koracima ove godine.

 Zapisnik sastavila                    

Irena Bezić

Published in: on 01/06/2009 at 10:52  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://spuh.wordpress.com/2009/06/01/zapisnik-sa-sastanka-18-05/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: