Prelazne odredbe za dobivanje ECP (“Grandparenting”)

U Hrvatskoj se zadnjih desetak godina provode terapijske edukacije čiji treninzi su u skladu s europskim kriterijima. Polaznici tih edukacija imaju uvjete za stjecanje ECP prema regulativi EAP-a.

Budući da u zemlji djeluje i određeni broj psihoterapeuta koji su se educirali prije ovog razdoblja u tada dostupnim edukacijskim programima formulirane su prelazne odredbe kojima bi se tim poznatim stručnjacima, sa dugogodišnjom psihoterapijskom praksom, priznao status psihoterapeuta (i dobivanje ECP) i bez dodatnih ispita i/ili edukacija.

Pravilnik o ECP predviđa za to instituciju “Grandparentiga” tj. prelazne odredbe koje služe za dobivanje ECP u prelaznom razdoblju. Svaka zemlja ima tri godine od dodjeljivanja prvog certifikata preko “Grandparentiga”, a nakon tog razdoblja svi kandidati za ECP morat će ispunjavati sve kriterije ECP-a ukoliko žele europski priznat status.

1. Teorijska podloga – 400 sati iz područja
a/ teorije razvoja čovjeka ( npr. razvojna psihologija, psiho-seksualni razvoj)
b/ razumijevanje drugih psihoterapijskih pravaca i škola
c/ teorija promjene
d/ razumijevanje socijalnih (i kulturnih) aspekata koji utječu na psihoterapijske procese (npr. socijalna psihologija i socijalna psihijatrija)
e/ teorije psihopatologije
f/ teorije procjenjivanja i intervencija

Fond od 400 teoretskih sati iz navedenih područja sakuplja se: tijekom dodiplomske edukacije, kroz specijalizacije, stručna usavršavanja i samu terapijsku edukaciju (dokazuje se kopijama odgovarajućih dokumenata kao npr.broj sati određenih predmeta iz studenskog Indexa, ili programa završene terapijske edukacije, zatim potvrdama o dodatnim edukacijama, radionicama i sl).

2. Iskustveni rad na sebi – individualno i grupno 250 sati (dokazuje se potvrdom o satima provedenim u radu na sebi od strane terapeuta ili institucije u kojoj je terapijski rad provođen)

3. Supervizija (individualna i grupna) 150 sati (dokazuje se potvrdom o satima supervizije od strane supervizora)

4. Sedam godina (ili 2000 sati) praktičnog rada tj. korištenja izabranog psihoterapijskog pristupa u radu s klinentima/pacijentima.
Dokazuje se potvrdom institucije u kojoj je terapijski rad bio provođen, ili potvrdom od strane Terapijske udruge

5. Kandidat potpisuje da se slaže i da će poštovati Etički kodeks HSPU i Strasburšku deklaraciju EAP

6. Pristojba za dobivanje ECP propisana je pravilnikom EAP-a i odlukom HSPU-a, iznosi 1500 kuna, a rok za podnošenje prijava za dobivanje ECP teče od 1.12.2005. do 1.12.2008.g.

7. Svaki edukacijski program iz pojedinog psihoterapijsjkog pravca ili škole mora imati verifikaciju od europskog udruženje tog psihoterapijskog pravca ili škole. Ta se verifikacija prilaže uz zahtjev za dobivanje ECP-a.

Published in: on 10/03/2009 at 10:43  Leave a Comment