Upute za pisanje komentara

1. otiđite na kraj teksta koji želite komentirati

2. kliknite na malim slovima ispisano “COMMENTS”

3. pojaviti će se dosadašnji  komentari (ako ih ima)

4. na kraju tih komentara vidjeti ćete bijeli “prozorčić” u koji upisujete komentar

5. stisnite “submit comment” ispod “prozorčića”

6. Vaš kometar će se kroz neko vrijeme pojaviti na blogu na desnoj strani

Published in: on 22/05/2009 at 11:07  Leave a Comment